Czwartek, 21 Listopad 2019
f


Kadra kierownicza

Dyrektor
mgr inż. Julia Jakubowska


Wicedyrektor
mgr Anna Majcher
Wicedyrektor
mgr Lucyna Sobieraj


Kierownik szkolenia praktycznego d/s Centrum Kształcenia Praktycznego
mgr inż. Maciej Wódka


Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Ewa Janus


Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski, R. Kamiński,
M. Janiak, R. Kozłowski

Zespół Szkół CKP @2019