Czwartek, 21 Listopad 2019
f

Informacje na temat rady rodziców

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na nr konta Rady Rodziców:

27 9283 0006 0000 0127 2000 0010

W tytule przelewu proszę umieścić:
imię i nazwisko dziecka, klasę

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. J. Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew


Rada Rodziców z dobrowolnych składek finansuje w szczególności:

 • delegacje uczniów wyjeżdżających na zawody sportowe;
 • płatne konkursy i olimpiady przedmiotowe;
 • nagrody książkowe za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe;
 • nagrody rzeczowe, np. albumy, dyplomy, artykuły papiernicze, itp.;
 • przedstawienia teatralne, spektakle wynikające z programu nauczania;
 • pomoc socjalną dla uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej udokumentowanej sytuacji materialnej;
 • drobne doraźne i bieżące remonty w szkole;
 • wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.


Wydatki finansowane z konta Rady Rodziców od początku roku szkolnego 2014/2015

 • Bluzy dla czirliderek
 • Suszarki do rąk (łazienki uczniowskie)
 • Sprzęt sportowy (sala w-f)
 • Ławki korytarzowe
 • Przewóz młodzieży na zawody sportowe
 • Naprawa pokrycia dachowego
 • Delegacje dla uczniów i inne drobne wydatki
Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski, R. Kamiński,
M. Janiak, R. Kozłowski

Zespół Szkół CKP @2019