Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
Znajdujesz się: Strona Główna/ tech. logistyk
f


OFERTA DLA GIMNAZJALISTY (4-LETNIE) I ÓSMOKLASISTY (5-LETNIE)

TECHNIK LOGISTYKJEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW w woj. MAZOWIECKIM ORAZ NA RYNKU EUROPEJSKIM

Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowani i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych orz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji - w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Zadaniem logistyki jest takie organizowanie przemieszczania i składowania produktów, by koszty tych procesów były racjonalne, warunki nabywania produktów były zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski,
R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019