Kolejne inwestycje w Garbolewskim

ZS CKP w Sochaczewie to szkoła z wieloletnią tradycją, oferująca uczniom takie kierunki kształcenia, które wpisują się w potrzeby powiatu i jednocześnie są atrakcyjne dla młodych ludzi. Stąd położenie nacisku na kształcenie zawodowe, w ramach którego wiele zajęć odbywa się w zintegrowanym ze szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego. Pani dyrektor ZS CKP Julia Jakubowska i Starostwo Powiatowe jako organ prowadzący dokładają starań, żeby zajęcia odbywały się w jak najlepszych warunkach. Temu celowi służy doposażanie pracowni i przeprowadzane remonty w kolejnych pomieszczeniach.

W dniach 5 – 27 grudnia 2019 roku zostały wykonane prace remontowo – budowlane dotyczące posadzki betonowej w pomieszczeniu remontów w budynku warsztatowym ZS CKP, które zostały sfinansowane z środków budżetowych organu prowadzącego. Pan Starosta Tadeusz Głuchowski i zarząd powiatu zadecydowali o przekazaniu na ten cel kwoty 21 955 zł. W wyremontowanej sali położono 102 m2 nowej podłogi i pomalowano lamperie. Opiekun pracowni – nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Bogdan Opala wykonał także prace porządkowe i dokonał reorganizacji sali, zgodnie z zasadami ergonomicznymi, tak by jej wykorzystanie było jak najbardziej efektywne i zapewniało dobry i bezpieczny dostęp do narzędzi i urządzeń. Z pracowni korzystają uczniowie kształcący się w zawodach mechanicznych w technikum i w szkole branżowej. 3 zawody, które ZS CKP ma w swojej ofercie – ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik to zawody deficytowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej umieściło je w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy na lata 2020 – 2025. Garbolewski ze swoją ofertą kształcenia wpisuje się znakomicie w zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z branży mechanicznej, a organ prowadzący, finansując inwestycje w CKZ i doposażając szkołę, wspiera dyrekcję i nauczycieli w procesie nauczania zawodów z perspektywami.

Tekst – M. Sz.
Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski