Ewaluacja zewnętrzna w Technikum i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie informuje, że dnia 15 stycznia zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w Technikum i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w poniższych obszarach.

Obszar w Technikum

  • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;
  • Szkołą wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
  • Rodzice są partnerami szkoły.

Obszary w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski