Nauczanie na odległość

Drodzy Państwo,

od 25 marca do 10 kwietnia MEN wprowadza regulacje prawne określające sposób prowadzenia nauczania na odległość oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W związku z tym w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Nauczyciel ma obowiązek realizować podstawę programową od 25 marca bieżącego roku
 2. Może dokonywać zmiany i modyfikacji programu nauczania zależnie od możliwości i dostępnych narzędzi
 3. Nauczyciel ma obowiązek codziennie – zgodnie z planem lekcji – zalogować się do e- dziennika, dokonać wpisu tematu lekcji
 4. Zgodnie z planem lekcji wpisać „zadanie domowe” – rozsądnie, racjonalnie pod względem ilości, biorąc pod uwagę dostępność ucznia do sieci, czas pracy z komputerem (higiena pracy ucznia i bezpieczeństwo korzystania z Internetu) oraz fakt, że uczeń każdego dnia samodzielnie wykonuje dużo więcej pracy niż podczas obecności na zajęciach w szkole
 5. Nauczyciel wykorzystuje własne materiały, materiały rekomendowane przez MEN (min. platforma epodreczniki.pl materiały cke.gov.pl, oke.waw.pl, filmy instruktażowe youtube.com, TV, audycje radiowe)

Ocenianie:

 1. Nauczanie na odległość obliguje nauczyciela do zdalnego monitorowania i oceniania pracy ucznia.
 2. Nauczyciel oceniania pracę ucznia poprzez:
 • sprawdzenie odesłanych prac domowych (gromadzone, archiwizowanych w plikach z nazwą klasy oraz folderem z nazwiskiem ucznia)
 • wysłuchanie ustnych odpowiedzi uczniów podczas video-czatów, e-konferencji z wykorzystaniem komunikatorów, np. skype, messenger lub innych dostępnych dla nauczyciela i ucznia
 • monitorowanie aktywności na platformie epodreczniki.pl (po otrzymaniu loginów)

Pozostałe ustalenia:

 • Nauczanie indywidualne na odległość dotyczy tylko ucznia klasy maturalnej
 • Nauczyciele uczący w klasach maturalnych wpisują oceny z dziennika papierowego do c-dziennika, wystawiają przewidywane roczne oceny do 27 marca bieżącego roku
 • Praktyki zawodowe (kl. 3at) przesunięte są do realizacji do końca roku szkolnego
 • Ośrodki dokształcające teoretyczne kształcenie młodocianych pracowników mogą prowadzić kursy on-line lub do końca cyklu kształcenia
 • Młodociani pracownicy po uzgodnieniu z pracodawcą, mogą realizować zajęcia praktyczne do końca cyklu kształcenia

Dyrektor Szkoły Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski