Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

O wynik egzaminu można dowiedzieć się telefonicznie w sekretariacie szkoły (468622326) po godzinie 10.30.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że – ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty – termin przekazania:
1) świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie – szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom i zdającym
2) dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów – szkołom i zdającym został określony w harmonogramie jako „do 31 marca”

Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przekazywały Państwu szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami szkół sposób przekazania dokumentów. Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski