Nowy sprzęt do zdalnego nauczania w Garbolewskim

Od 25 marca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni, mają obowiązek prowadzenia zdalnego nauczania.

Jest to nowość, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, którzy muszą zmierzyć się z nowymi standardami prowadzenia zajęć. Lekcje, zamiast odbywać się w realu w szkolnych klasopracowniach, zostały przeniesione do świata wirtualnego, a tablicę i kredę zastąpiły monitor i myszka. Z całą pewnością jest to ciekawe doświadczenie dla obydwu zainteresowanych stron i do tego zmuszające do nabywania nowych umiejętności.

Niestety nie da się uczestniczyć w zdalnym procesie kształcenia bez dostępu do internetu czy odpowiednich urządzeń. Myśląc o uczniach i nauczycielach, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizację nauczania na odległość, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiły program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Starostwo Powiatowe złożyło profesjonalnie przygotowany wniosek o grant na zakup potrzebnego szkołom sprzętu i na początku maja pozyskany sprzęt został przekazany do placówek.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymał 13 laptopów (11 dla uczniów i 2 dla nauczycieli) firmy FUJITSU, na których jest zainstalowane skonfigurowane oprogramowanie, Pakiet OFFICE 2019 i profesjonalne oprogramowanie antywirusowe oraz 2 atramentowe urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero).

Pani dyrektor Julia Jakubowska rozdysponowała urządzenia zgodnie ze zgłoszonym przez uczniów zapotrzebowaniem. Dzięki temu uczniowie, którzy byli w pewnym stopniu wykluczeni z uczestniczenia w zdalnych lekcjach, teraz mogą brać w nich czynny udział.

M. Sz.

http://www.powiatsochaczew.pl

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski