Organizacja zajęć rewalidacyjnych

dn. 17 maja 2020 roku

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oczywiście za zgodą rodziców).
Zajęcia prowadzone będą w naszej szkole w dwóch formach:

  • kontynuacja zdalnych zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość
  • zajęcia w szkole, w salach lekcyjnych z nauczycielami, na prośbę rodziców ucznia.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i z uwzględnieniem Rekomendacji dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych MEN.

Dyrektor szkoły
Julia Jakubowska

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski