Dobry start w przyszłość z Garbolewskim

ZS CKP to szkoła, która łączy dziewięćdziesiąt lat historii z wymogami współczesności i wizją przyszłości uczniów. Dlatego nieustannie rozszerza swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje ją do lokalnego rynku pracy. Stąd położenie dużego nacisku na kształcenie zawodowe i wszelkie jego nowatorskie formy, czemu służy podjęta współpraca z wiodącymi firmami i przedsiębiorstwami: Schindler Polska Sp. z o.o., Sarens Polska, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, DHL Exel Supply Chain, Energop Sp. z o.o. oraz MFO Sochaczew.

Model kształcenia oparty na współpracy szkoły i firmy jest bardzo popularny w Europie Zachodniej i opłacalny, zarówno dla zakładu pracy (kształcenie pracowników w obszarach, które są pożądane) jak i dla uczniów (poznanie firmy „od podszewki”, przejście przez całą ścieżkę kariery zawodowej, co zapewnia wszechstronny rozwój i poznanie aspektów pracy na różnych stanowiskach). Poza tym uczniowie, już podczas nauki w szkole, poznają realia pracy w przedsiębiorstwie i zdobywają doświadczenie zawodowe dzięki praktykom i stażom. Garbolewski współpracuje również na rynku lokalnym z Cechem Rzemiosł Różnych, dzięki czemu uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia kształcą się na miejscu w kierunku praktycznej nauki zawodu, choć część z nich uczestniczy także w wyjazdowych turnusach dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Coraz więcej szkół zawodowych przy współpracy z biznesem tworzy klasy patronackie. Tak wynika z informacji gromadzonych przez Ministerstwo Gospodarki. ZS CKP jako jedna z pierwszych szkół w powiecie sochaczewskim, wdrożyła te dobre praktyki i sprawdzone wzorce. 3 lata temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy szkołą a Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, którego przedmiotem jest objęcie patronatem przez wspomniane stowarzyszenie uczniów klas kształcących się w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. Tym samym Osiemdziesiątka stała się jedną z 15 szkół w Polsce, które mogą poszczycić się współpracą z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów. W 2018 roku podobna współpraca została nawiązana z Energop Sp. z o.o. Czym różni się klasa patronacka od zwykłej klasy? Przede wszystkim dostępem do nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na wzrost jakości nauki i przygotowanie specjalistów, choć plusów wynikających z podjętej współpracy jest znacznie więcej. Patronat zakłada wsparcie uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów z kwalifikacji poprzez udostępnienie materiałów i pomocy dydaktycznych, uczestniczenie uczniów w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez przedsiębiorstwa oraz podejmowanie działań promocyjnych i okolicznościowych skierowanych do środowiska zewnętrznego. Patronat oferuje min. miejsca pracy, staże, praktyki, korzystanie z dobrych praktyk firmy, wideokonferencje z pracodawcą podczas zdalnego nauczania, promowanie szkoły przez firmę na jej stronach i wspólne modyfikacje treści nauczania, tak by były one, jak najbardziej efektywne.

W 2019 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował min. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych.

ZS CKP dzięki współpracy z firmami stwarza uczniom nowe możliwości rozwoju i planowania kariery jeszcze w trakcie nauki. Uczniowie korzystając z zaplecza gwarantowanego przez firmy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu edukacji. Pani dyrektor Julia Jakubowska nieustannie podejmuje starania, by pozyskiwać nowy sprzęt IT, nowoczesne maszyny i urządzenia, dzięki czemu formy kształcenia zawodowego stają się coraz bardziej atrakcyjne dla uczniów.

M. Sz.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski