Komunikat Dyrektora w sprawie dni dodatkowo wolnych

Sochaczew, dnia 1 czerwca 2020 r.

Dodatkowo wolne dni od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego informuje, iż na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dn. 28 maja 2020r. ustalił 8 czerwca, 9 czerwca, 10 czerwca br. dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych, dni przeznaczone na egzamin maturalny – część pisemna.

Przypominam również, iż zgodnie z ustaleniami z 12 września 2019 r. – wolne są również 12 czerwca (dla całej szkoły) i 23 czerwca (dla uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego).

Dyrektor Szkoły
Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski