Uwaga! Nauczanie hybrydowe

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 16 października 2020 r.

Zgodnie z informacją MEN od 17 października 2020 r. szkoły ponadpodstawowe  znajdujące się w strefie żółtej przechodzą w tryb nauczania hybrydowego.

Nauczanie hybrydowe (mieszane) to częściowo w szkole nauka stacjonarna i częściowo zdalna.

Zasady organizacji pracy w ZS CKP w Sochaczewie od 17 października 2020 r.:

 1. Nauczaniem stacjonarnym zostają objęte klasy maturalne Technikum i LO, klasy pierwsze LO, Technikum i BS I stopnia oraz klasy trzecie Technikum.
 2. Nauczanie zdalne będzie prowadzone dla klas drugich LO, klas drugich Technikum oraz klasy drugich i trzecich Branżowej Szkoły I stopnia.
 3. Nauczanie stacjonarne i zdalne prowadzone będzie według  dotychczasowego planu lekcji (dostępny na stronie internetowej oraz w e-dzienniku).
 4. Nauczyciele przychodzą do pracy zgodnie z planem, prowadzą zajęcia w określonych salach lekcyjnych bez względu na to czy stacjonarnie czy zdalnie.
 5. Podstawową formą komunikacji w okresie pandemii jest e-dziennik, natomiast przyjętą w szkole platformą do prowadzenia zajęć Teams.
 6. Zapisy w e-dzienniku przy temacie lekcji prowadzonej zdalnie powinny mieć adnotacje dotyczącą rodzaju komunikatora, np. platforma Teams.
 7. Podczas lekcji zdalnych nauczyciele zapisują pracę domową w e-dzienniku
  i odnotowują obecności zgodne ze stanem faktycznym na podstawie uczestnictwa
  w zajęciach lub – w przypadku, kiedy jest utrudniony dostęp do komputera lub sieci – oznaczają symbolem ZN.
 8. Ocenienie pracy uczniów odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami ocenienia zawartymi w statutach poszczególnych typów szkół, ze zmianami wprowadzonymi z powodu zdalnego nauczania 1 września 2020 r.
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje be zmian, w systemie stacjonarnym. Również zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia u pracodawców są prowadzone bez zmian. Wszystkie zajęcia w CKZ dla klas mechanicznych, budowlanych oraz elektrycznych odbywają są zgodnie z tygodniowym planem zajęć jak dotychczas.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski