Komunikat Dyrektora Szkoły z dn. 26 listopada 2020 roku

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie informuje, że:

  1. Decyzją Prezesa RM przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych do 22 grudnia br. Przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia. Następnie we wszystkich województwach rozpoczną się ferie zimowe od 4 do 15 stycznia 2021 r.
  2. Termin wystawienia przewidywanych ocen oraz zakończenia półrocza w klasach maturalnych pozostaje bez zmian (oceny przewidywane do 26 listopada, klasyfikacja 10 grudnia, II półrocze od 11 grudnia br.).
  3. Planowane zmiany dotyczą klasyfikacji pozostałych uczniów (oprócz klas maturalnych) po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną z dnia 10 grudnia br. Termin wystawienia ocen przewidywanych również ulegnie zmianie (prawdopodobnie z 16 na 22 grudnia, I półrocze skończy się 29 stycznia 2021 r.).
  4. Centralna Komisja Egzaminacyjna w połowie grudnia poda informacje dotyczące terminu egzaminu zawodowego w sesji zimowej.
  5. Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, według planu lekcji, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Technikum – 1at, 2atp, 2atg, 2btp, 2btg, 3bt, 3dt (elektrycy), Branżowa Szkoła I stopnia – mechanik monter maszyn i urządzeń 1sm, 1w, 2wg, 3w, ślusarz 2wp, 3z.
  6. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami będą  odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski