UWAGA! Uczniowie zdający egzamin zawodowy w sesji zimowej 2020/21!

Podaję do wiadomości harmonogram konsultacji do egzaminu zawodowego (w załączeniu).

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem reguł sanitarnych zawartych w Wytycznych MEN.

Pamiętajcie o podstawowych zasadach:

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zabieraj do szkoły ewentualnie tylko własny zestaw podręczników i przyborów.
  W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą i mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu , nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
  w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Zajęcia będą odbywać się w salach przypisanych w planie (zajęcia praktyczne w CKZ – pracownia budowlana dla klasy 3bt).

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski