Komunikat Dyrektora Szkoły z dn. 14 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT -19.

Organizacja nauki w szkole po feriach – od 18 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku.

  1. Od poniedziałku, 18 stycznia br. Zespół Szkół CKP nadal prowadzić będzie nauczanie zdalne, na takich zasadach jak przed feriami, kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego – w szkole, w określonych warunkach organizacyjnych.
  2. Zajęcia praktyczne ( CKZ ) w ramach praktycznej nauki zawodu będą prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w dniach tygodnia zgodnie z planem lekcji, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to klas: Technikum – 1at, 2atp, 2atg, 2btp, 2btg, 3bt, 3dt (elektrycy), Branżowa Szkoła I stopnia – mechanik monter maszyn i urządzeń 1sm, 1w, 2wg, 3w, ślusarz 2wp, 3z.
  3. Przy zachowaniu zasad sanitarnych w zakładach pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
  4. Dyrektor szkoły nadal organizuje uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach ( wg. harmonogramu, na takich zasadach jak przed feriami).

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski