LITERACCY PATRONI ROKU 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec minionego roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Patronów Roku 2021. Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także Rokiem Konstytucji 3 MajaKardynała Stefana Wyszyńskiego.

Doceniając zasługi i kunszt literacki wybitnych pisarzy, których twórczość stanowi ważną część literatury światowej, postanowiliśmy przypomnieć Wam ich sylwetki. Przez cały rok będziemy publikować informacje dotyczące życia, dokonań i dorobku artystycznego Patronów.

Krzysztof Kamil Baczyński – Patron Roku 2021.

W tym roku przypada 100 rocznica urodzin tego najwybitniejszego przedstawiciela poetów czasu wojny, pokolenia Kolumbów – młodych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w walce z hitlerowskim okupantem.

Krzysztof Kamil Baczyński był synem Stanisława Baczyńskiego, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, żołnierza Legionów Polskich oraz Stefanii (z domu Zieleńczyk), nauczycielki i autorki podręczników szkolnych, katoliczki pochodzącej ze zasymilowanej rodziny żydowskiej. 

Uczęszczając do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”, półlegalnej organizacji uczniów szkół średnich pod patronatem PPS, w której pełnił funkcję współredaktora jej pisma – „Strzały”. Egzamin maturalny zdał w 1939 roku. Po utworzeniu getta w Warszawie, wraz z matką został po stronie aryjskiej, ryzykując tym samym rozstrzelanie, w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia.

Od 1940 publikował konspiracyjne tomiki wierszy (m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj), a także anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach („Dzień Warszawski”, „Miesięcznik Literacki”). Jesienią 1942 rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji związany był z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, wydawanym przez grupę młodzieży akademickiej. 

Latem 1943 wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych AK, został podchorążym Armii Krajowej, podharcmistrzem Szarych Szeregów. Od lipca 1943 był zastępcą dowódcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu „Parasol” Armii Krajowej. W momecie wybuchu powstania warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego plutonu, walcząc w pobliżu Placu Teatralnego – zginął.

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.”

Biblioteka szkolna.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski