Komunikat Dyrektora Szkoły z dn. 12 lutego 2021 roku.

Organizacja nauki w szkole od 15 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku.

1.Od poniedziałku, 15 lutego br. Zespół Szkół CKP nadal prowadzić będzie nauczanie zdalne we wszystkich typach szkół, kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego odbywać się będzie tak jak dotychczas w szkole, w określonych warunkach organizacyjnych.

2.Przy zachowaniu zasad sanitarnych w zakładach pracy kontynuowane będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal będą odbywać zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

3.Dyrektor szkoły nadal organizuje uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (wg. harmonogramu), dodatkowo organizowane będą wg. odrębnego harmonogramu egzaminy próbne szkolne z przedmiotów maturalnych dla klas najstarszych.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski