Technikum w ZS CKP z roku na rok coraz wyżej w rankingu Perspektyw

Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie to szkoła z przeszło dziewięćdziesięcioletnią tradycją, osadzona w realiach dzisiejszego świata i nakierowana na stworzenie uczniom, jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju. Stąd różnorodna i dostosowana do lokalnego rynku pracy oferta zawodów, w których uczniowie mogą się kształcić. Jest to pewnego rodzaju ewenement, gdyż na ogół placówki wolą koncentrować się na mniejszej liczbie kierunków i otwierać np. 2 czy 3 klasy uczące tego samego zawodu, zamiast trzech różnych. Łatwiej odnieść sukces, gdy jest się skoncentrowanym na działaniach dotyczących jednego zawodu niż kilku. Technikum w ZS CKP oferuje naukę w sześciu zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik informatyk, technik elektryk i technik urządzeń dźwigowych. Miarą sukcesu są nie tylko wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które są praktycznie w każdym zawodzie  powyżej średniej dla województwa mazowieckiego i dla Polski, ale również różnego rodzaju rankingi pokazujące pozycję szkoły w porównaniu do innych.

27 stycznia bieżącego roku został opublikowany ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. Technikum w ZS CKP zostało sklasyfikowane w Rankingu Wojewódzkim na 61 pozycji. Jest to wyraźny awans w porównaniu do rankingu z poprzedniego roku, w którym zajmowało  84 miejsce. W rankingu dotyczącym wszystkich sklasyfikowanych techników w Polsce, wyprzedziło przeszło 1200 tego typu szkół z różnych województw. A warto nadmienić, że nie wszystkie placówki z kraju są uwzględniane w rankingu, gdyż zestawienie prezentuje jedynie te szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Tak więc już znalezienie się na liście jest swoistą nobilitacją. Każde technikum oceniane jest w 4 kryteriach: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) i wyniki egzaminu zawodowego (30%). Technikum w ZS CKP uzyskało wskaźnik 44,42. Do tytułu „Brązowej Szkoły 2021” zabrakło jedynie 1 punktu (wskaźnik 45,41 był premiowany tym wyróżnieniem).  Tym niemniej pani dyrektor Julia Jakubowska, zespół kierowniczy i nauczyciele są zadowoleni z awansu o 23 miejsca, osiągniętego w trudnych warunkach pandemii, gdy trzeba było zmierzyć się z nowymi standardami prowadzenia zajęć. Lekcje, zamiast odbywać się w realu w szkolnych klasopracowniach, zostały przeniesione do świata wirtualnego, a przed uczniami i nauczycielami stanęło wiele nowych wyzwań, którym udało się sprostać.

Warto wspomnieć, że jeden z zawodów – technik logistyk ma na swoim koncie bardzo wymierny sukces. Przed trzema laty w rankingu odnoszącym się do konkretnych zawodów i porównującym szkoły w danym zawodzie (kryterium – minimum 30 zdających kwalifikację w zawodzie i wyniki z egzaminu na poziomie 100%) technik logistyk uzyskał tytuł Mistrza Polski.

M.SZ.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski