Komunikat Dyrektora Szkoły z dn. 19 marca 2021 roku

Od 22 marca do 11 kwietnia szkoła nadal będzie realizować  naukę w trybie zdalnym.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal  organizuje nauczanie zdalne  lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektor szkoły nadal  organizuje uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub
w małych grupach wg ustalonego harmonogramu.

Wiosenna przerwa świąteczna w zdalnym nauczaniu od 1 do 6 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski