Osiemdziesiątka zaprasza! Zarejestruj się! Logowanie do systemu rekrutacji

Zarejestruj się! Logowanie do systemu rekrutacji

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Ósmych,

zbliża się termin dokonywania, przez Państwa Dzieci wyborów, które będą miały wpływ na ich przyszłość. Zapewne zależy Państwu jako Rodzicom, by były one jak najlepsze i stworzyły Waszym Dzieciom dobre możliwości startu w późniejszą dorosłość. Dlatego chcielibyśmy zainteresować Was naszą szkołą.

ZS CKP w Sochaczewie, znany jako „Osiemdziesiątka” lub „Garbolewski” umożliwia nie tylko swoim uczniom kształcenie w trzech typach szkół – liceum, technikum i szkole branżowej w zawodach, które są zawodami przyszłości i na które będzie wzrastać zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, ale proponuje także działania, które pozwalają rozwijać zainteresowania, ciekawie spędzać wolny czas i włączyć się w pomoc innym. Mocną stroną szkoły jest wspaniała atmosfera i stwarzanie klimatu przyjaznego uczniom, co zostało wysoko ocenione podczas ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w styczniu 2020 roku przez wizytatorów Kuratorium Oświaty z Warszawy.

Dnia 27 stycznia bieżącego roku został opublikowany ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. Technikum w ZS CKP zostało sklasyfikowane w Rankingu Wojewódzkim na 61 pozycji (awansowaliśmy o 24 pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym).

ZS CKP to szkoła, która łączy przeszło dziewięćdziesiąt lat historii  z wymogami współczesności i wizją przyszłości uczniów. Dlatego nieustannie rozszerza swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje ją do lokalnego rynku pracy. Stąd duży nacisk na kształcenie zawodowe i wszelkie jego innowacyjne formy, czemu służy podjęta współpraca z wiodącymi firmami i przedsiębiorstwami: Schindler Polska Sp. z o.o., Sarens Polska, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.,  Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, DHL Exel Supply Chain, Energop Sp. z o.o. oraz MFO Sochaczew oraz uczelniami wyższymi – Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował min. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. Nasi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w programach realizowanych z funduszy europejskich – Erasmus+ i PO WER, dzięki którym wyjeżdżają za granicę, doskonalą znajomość języka angielskiego, zyskują nowe kompetencje i poznają kulturę, kuchnię i miejsca warte obejrzenia w goszczącym kraju.

Miło będzie nam powitać Państwa dzieci w gronie uczniów ZS CKP. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić oczekiwania uczniów i ich rodziców.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły – mgr inż. Julia Jakubowska

kadra kierownicza i nauczyciele w ZS CKP

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski