Z Osiemdziesiątką warto!

Stypendia motywacją do nauki i szansą na indywidualny rozwój

Stypendia dla uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach wiedzy to dodatkowa motywacja dla tych, którzy będą kontynuować swoją edukację w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Stypendia: Prezesa Rady Ministrów,  Starosty Powiatu Sochaczewskiego oraz dla uczniów szkół zawodowych (technikum i szkoły branżowej) Stypendia Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Właśnie o takie stypendia mogą starać się uczniowie Osiemdziesiątki i dzięki  nim będą rozwijać swoje zainteresowania, kształcić umiejętności i lepiej planować swoją ścieżkę zawodową. Może warto spróbować, ponieważ szkoła proponuje  kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, a stypendia dodatkowo wspierają indywidualny rozwój ucznia.

Osiemdziesiątka nagradza tych, którzy naukową poprzeczkę postawili wysoko, wyróżniają się zdobywają najwyższe oceny, mogą pochwalić się sukcesami w różnych dziedzinach. Oni korzystają z programów stypendialnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, takie stypendia motywują do osiągania coraz wyższych wyników.

Do najbardziej prestiżowych z pewnością należy Stypendium Prezesa Rady Ministrów, otrzymują je uczniowie z najwyższą w szkole średnią ocen lub ci, którzy odznaczają się  szczególnymi osiągnięciami  i uzdolnieniami w określonej dziedzinie wiedzy – warunki są określone szczegółowo i niełatwo je spełnić. Takie stypendium na rok szkolny 2020/2021 otrzymali w Osiemdziesiątce: Daria Charazińska z klasy II blp, Wiktoria Olczak z II bt, Maja Tarmanowska z II btp i Kamil Brzeziński z III lo. W każdym typie szkół to stypendium jest przyznawane. Daje nie tylko satysfakcję, ale jest to wymierna pomoc w edukacji.

Nie mniej cenne, choć z pewnością nie tak prestiżowe, są stypendia Starosty Powiatu Sochaczewskiego. W pierwszym semestrze otrzymało je 10 osób: Aleksandra Łukasik z I alo średnia ocen 4,5, w technikum tę grupę wyróżnionych tworzy 6 osób: Miłosz Fijołek  IVet – średnia ocen 5,10, Jakub Liszewski IVbt – 5,09, Grzegorz Raczkowski – IVbt – średnia ocen 4,91, Edyta Wasilewska – średnia  ocen 5,0 – klasa III bt oraz Michał Janiak – średnia ocen 5,0  i Radosław Kozłowski – średnia ocen 5,0 – obaj z klasy IV et.

 Natomiast w Branżowej Szkole I stopnia za wybitne wyniki w nauce stypendia otrzymali: Julia Boryszewska – średnia ocen 5,4, Aleksandra Wiciak – średnia ocen 5,0 i Joanna Jaroń – średnia ocen 4,9.

 To nie wszystkie programy stypendialne adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z których korzystają uczniowie ZS CKP. Są też stypendia kierowane wyłącznie do uczniów szkół zawodowych, ci mogą zostać stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stypendyści Marszałka mogą liczyć na  kwotę wysokości 5 tys. zł – oczywiście poprzeczka dla nich ustawiona została bardzo wysoko. Uczniowie klas pierwszych starający się o stypendium powinni mieć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 5,25 oraz z trzech dowolnie wybranych przedmiotów nie niższą niż 5,00. Z klas wyższych wymagana średnia ze wszystkich przedmiotów powinna być nie niższa niż 4,50 oraz z trzech wybranych przedmiotów lub modułów zawodowych na poziomie nie niższym niż 5,00. W Osiemdziesiątce dla niektórych uczniów te progi są do pokonania. Wiktoria Olczak z klasy III bt, Edyta Wasilewska również z III bt oraz Michał Janiak i Radosław Kozłowski z  IVet wymagane warunki spełnili i takie stypendia na rok szkolny 2020/2021 otrzymali.

– Poza stypendiami nie można również zapominać o współpracy naszej szkoły ze znanymi firmami – mówi dyrektor Julia Jakubowska – a są to: Schindler Polska Sp. z o.o., Sarens Polska, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, DHL Exel Supply Chain, Energop Sp. z o.o. oraz MFO Sochaczew. Ci pracodawcy również wspierają naszych uczniów udostępniając im materiały i pomoce dydaktyczne oraz fundując nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego to szkoła rozpoznawalna nie tylko w Sochaczewie, powiecie, ale również na Mazowszu. Można tu zdobywać wiedzę zarówno w liceum ogólnokształcącym, technikum, ale również w szkole branżowej. Liceum Ogólnokształcące przygotuje do startu na wyższą uczelnię tych, którzy nie chcą edukacji skończyć na tym poziomie. Zwolennicy kierunków zawodowych w Technikum znajdą zawody, poszukiwane przez pracodawców: technik budownictwa, technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk, technik urządzeń dźwigowych. Jak wynika z danych udostępnianych przez MEN coraz więcej młodzieży wybiera technikum. Dlaczego tak się dzieje? To proste odpowiadają uczniowie Osiemdziesiątki – po tej szkole można od razu pracować, ponieważ ma się konkretny zawód, a jednocześnie kontynuować naukę, można również podjąć studia dzienne. Szkoła otwiera wiele możliwości, które młodzi mogą wykorzystać. Jeśli nie liceum i technikum to szkoła branżowa I stopnia – daje zawód,  przygotowuje do kolejnego etapu, czyli do podjęcia pracy, ale umożliwia też jednoczesne zdobywanie średniego wyksztalcenia w liceum dla dorosłych. Możliwości jest wiele i od uczniów zależy, jak je wykorzystają.

Grażyna Bolimowska-Gajda

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski