Komunikat Dyrektora Szkoły z dn. 23 kwietnia 2021 roku

  1. Od dnia 26 do 30 kwietnia 2021 roku wszystkie zajęcia teoretyczne w szkole odbywają się nadal zdalnie.

2. Zajęcia praktyczne (CKZ) w ramach praktycznej nauki zawodu będą prowadzone stacjonarnie w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dotyczy to klas: Technikum: 1at, 2atp, 2atg, 2btp, 2btg, 3at, 3dt (elektrycy), Branżowej Szkoły I stopnia: mechanik monter maszyn i urządzeń w klasach 1sm, 1w, 2wg , 3w, oraz ślusarz w klasach 2wp i 3z.

3. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, powracają realizować praktyczną naukę zawodu u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

4. Konsultacje dla maturzystów bez zmian – z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. Dni 4, 5 i 6 maja 2021 roku to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone w planie pracy szkoły z uwagi na trwający w szkole egzamin maturalny.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski