Konstytucja 3 Maja

3 maja obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, która jest świętem narodowym i państwowym, dniem wolnym od pracy, świętowanym szczególnie uroczyście.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, taką oficjalną nazwę posiada – to polskie święto państwowe ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Jest symbolem patriotyzmu, wolności i dumy narodowej Polaków, w Polsce i za granicą. Jego publiczne kultywowanie było w okresie zaborów i PRL przejawem walki z władzą i manifestacją dążenia do niepodległości i suwerenności.

Autorami tekstu konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.

Była ona Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Konstytucja 3 Maja jest najważniejszą reformą Sejmu Wielkiego, wraz z Prawem o miastach z kwietnia 1791 roku. Zmieniała ustrój państwa polskiego z oligarchii magnackiej na monarchię konstytucyjną. Jej rangi nie zmienia nawet fakt, iż sposób czy okoliczności jej uchwalenia były nietypowe, dyskusyjne, na pograniczu prawa.

Byłą ustawą zasadniczą, która  reformowała organy władzy państwowej zgodnie ze zdobyczami wieku Oświecenia (np. trójpodział władz). Likwidowała jednocześnie przyczyny anarchii panującej w państwie polskim: liberum veto, wolną elekcję, prawo szlachty do rokoszu i konfederacji, wyłączne prawo szlachty do posiadania ziemi i pełnienia urzędów, obowiązek jednomyślnego podejmowania decyzji przez sejm. Właśnie dlatego, że podjęła próbę zreformowania państwa polskiego i znosiła dominującą pozycję szlachty w państwie uważana jest za jedna z najważniejszych reform oraz próbą odwrócenia państwa od upadku i ingerencji sąsiadów.

Należy również wspomnieć, że Konstytucja 3 Maja jest pierwszą konstytucją europejską i drugą konstytucją na świecie (po amerykańskiej).

Paweł Dymek

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski