Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 28 maja 2021 r.

 1. Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie MEiN  dotyczącym Harmonogramu powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach od 31 maja br. szkoły ponadpodstawowe pracują w trybie nauczania stacjonarnego.   ( wszystkie klasy)
 2. Nauczanie stacjonarne  prowadzone będzie według  obowiązującego planu lekcji (dostępny na stronie internetowej oraz w e-dzienniku). Zasady przychodzenia do szkoły:
 3. Do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń, który w danym dniu ma zajęcia według planu lekcji.
 4. Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy, bez podwyższonej temperatury ciała oraz oznak przeziębienia czy choroby zakaźnej.
 5. W szkole nie może przebywać uczeń, który przebywa w domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce płynem z dozowników umieszczonych tuż przy wejściach do szkoły.
 7. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy czuwają nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa GIS.
 8. Uczniowie nie mogą gromadzić się przed budynkiem, w korytarzach czy bezpośrednio przed salą lekcyjną bez zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m. W tym celu są ustalone odpowiednio różne wejścia na teren szkoły.
 9. Oczekując na wejście do budynku wszyscy obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką. Zasady ochrony osobistej obowiązują wszystkich również na terenie szkoły (rekomendowane są maseczki medyczne).
 10. W organizacji pracy szkoły należy się zastosować do Wytycznych MEN, MZ i GIS-u .
 11. Dzień 4 czerwca 2021 roku ( piątek ) jest dniem dodatkowo  wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.( zgodnie z wrześniowymi decyzjami rady pedagogicznej , uczniów i nauczycieli naszej  szkoły )

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski