Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 7 maja 2021 r.

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia z dnia 29 kwietnia  2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję komunikat.

  1. Od dnia 15 maja 2021 r. planujemy zdalną pracę szkoły, wyjątkiem są zajęcia praktyczne tak jak dotychczas w Centrum Kształcenia Zawodowego i u pracodawców dla młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I stopnia.
  2. Od 17 maja 2021 r. planujemy pracę hybrydową (50% uczniów w szkole, rotacyjnie, co tydzień zmiana).

Od 17 maja do 21 maja 2021r.

zdalnie klasy:  2sp, 2wp, 2zp, 2sg, 2wg, 2alp, 2blp, 2alg, 2atp, 2btp, 2ctp, 2etp, 2atg, 2btg, 2etg.

stacjonarnie klasy: 1alo, 1at, 1bt, 1ct, 1et, 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et, 2ctg, 1s, 1w, 1z, 3s, 3w, 3z

Od 24 maja do 27 maja 2021r. (zamiana) tzn.

zdalnie klasy:  1alo, 1at, 1bt, 1ct, 1et, 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et, 2ctg, 1s, 1w, 1z, 3s, 3w, 3z

stacjonarnie klasy:  2sp, 2wp, 2zp, 2sg, 2wg, 2alp, 2blp, 2alg, 2atp, 2btp, 2ctp, 2etp, 2atg, 2btg, 2etg.

Zajęcia praktyczne realizujemy cały czas stacjonarnie.

Klasa LO dla Dorosłych od 15 maja 2021r.  zjazdy będą się odbywały stacjonarnie.

3. Od 31 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne w pełnym zakresie dla każdej klasy w każdym typie szkoły.

4. Ewentualne zmiany w następnych komunikatach.

Dyrektor

Julia Jakubowska                                                                                                               
                                                                                                           

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski