Nowe zawody w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Wybór zawodu zwykle jest trudną decyzją. Zwłaszcza, gdy trzeba ją podejmować, gdy ma się ..naście lat i nie do końca sprecyzowane wizje dorosłego życia. Nietrafione wybory zdarzają się bardzo często. Wynika to zwykle z faktu, iż praca naszych marzeń rzadko pokrywa się z zapotrzebowaniem na rynku, a co za tym idzie dobrą pensją. Dlatego warto skorzystać z podpowiedzi tzw. Barometru Zawodów przygotowywanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie jest prowadzone co roku od 6 lat. Opiera się na (wynikających z analizy danych statystycznych i rozeznaniu w lokalnym rynku pracy) opiniach ekspertów (pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji), którzy prognozują w których zawodach będzie brakować pracowników, w których będzie ich nadmiar, a w których liczba wakatów i chętnych okaże się porównywalna. Zastanawiają się też czy liczba ofert pracy w tych zawodach będzie malała czy rosła.

ZS CKP uwzględniając dane z badań w Powiecie Sochaczewskim proponuje w nowym roku szkolnym 2021/2022 nowe zawody (z listy tzw. zawodów deficytowych według wspomnianego badania): jeden w Technikum – technik spedytor, równolegle z mającym już wieloletnią tradycję i wymierne osiągnięcia uczniów w Olimpiadzie Logistycznej technikiem logistykiemi dwa w Szkole Branżowej – operator obrabiarek skrawających i mechanik pojazdów kolejowych.

Technik spedytor znajdzie zatrudnienie min. w firmach transportowych, spedycji, portach i terminalach lotniczych, działach spedycji zakładów produkcyjnych. Jest to zawód z kategorii uniwersalnych, czyli zarówno dla płci męskiej, jak i żeńskiej. Do typowych obowiązków spedytora należy pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników, oraz współpraca z nimi, monitorowanie obsługiwanych zleceń, koordynacja procesu transportowego.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje obrabiarki skrawające (tokarki, frezarki, wytłaczarki, szlifierki, obrabiarki sterowane numerycznie – komputerowo), ustawia parametry maszyn, wykonuje i czyta rysunki techniczne.

Mechanik pojazdów kolejowych zajmuje się naprawą części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych, montażem maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych oraz instalowaniem i uruchamianiem różnego rodzaju pojazdów kolejowych.

Proponowane nowe kierunki kształcenia z pewnością są zawodami przyszłości, na które będzie wzrastać zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Dlatego zastanawiając się nad wyborem szkoły i swojej drogi zawodowej na pewno warto wziąć pod rozwagę ofertę w ZS CKP (popularnie zwanym „Osiemdziesiątką” lub „Garbolewskim”)

Pełna oferta edukacyjna ZS CKP

M. Sz.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski