Zagraniczne wyjazdy Garbolewskiego – to be continued

ZS CKP w Sochaczewie, dzięki staraniom pani dyrektor Julii Jakubowskiej i pani wicedyrektor Anny Majcher, przy wsparciu Starostwa Powiatowego, otrzymał Akredytację na lata 2021 – 2027 w programie Nowy Erasmus. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych przedsięwzięć, wpisujących się w rozwój swojej szkoły. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację, która jest działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym ten proces. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Garbolewskiego liczyli na otrzymanie Akredytacji, tym bardziej że pani dyrektor i pani wicedyrektor mają już doświadczenie z poprzedniej edycji Programu Erasmus +. Warto wspomnieć, że wówczas ich wniosek o zakwalifikowanie ZS CKP do udziału w projekcie „Europejskie Praktyki” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, uplasował się na 24 pozycji wśród 1400 szkół, starających się o uczestniczenie w programie, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na kolejne lata, ale tak zmodyfikowana, żeby mogły skorzystać osoby z mniejszymi szansami (np. osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, cierpiące na różne schorzenia, dyskryminowane ze względu na pochodzenie). Program ma stwarzać możliwości rozwoju dla każdego ucznia, pracownika pedagogicznego, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, zarówno w poszerzaniu kompetencji kluczowych, jak i indywidualnego rozwoju dzięki formom uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Otrzymanie Akredytacji było dla ZS CKP bardzo ważne, ponieważ dzięki niej, placówka uzyskała nie tylko gwarancję udziału w programie przez kolejnych 7 lat, ale także uproszczony dostęp do otrzymywania regularnego dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach tego programu, czyli upraszczając: szkoła ma zagwarantowane wyjazdy do krajów Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027 dla zainteresowanej, podnoszeniem swych kompetencji,  młodzieży i kadry pedagogicznej. Podczas zagranicznego pobytu uczniowie szlifują zawodowe umiejętności i znajomość języka angielskiego, poznają kulturę, zabytki i zwyczaje kraju goszczącego. Mają okazję ćwiczyć kompetencje miękkie, uczyć się współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się i przekazywania wiedzy, ale także współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji. Bez wątpienia te umiejętności przydają się nie tylko w szkole, ale też w codziennym życiu. Ideą, która przyświeca projektom jest zasada, że człowiek uczy się przez całe życie. I to przekonanie, oprócz wspomnianych wcześniej umiejętności, powinni wynieść uczestnicy programu i ustanowić jako motto dla siebie na dalsze lata.

W ramach uzyskanej Akredytacji ZS CKP złoży pierwszy wniosek o nowy wyjazd projektowy do jednego z krajów EU jeszcze w tym miesiącu. Zanim placówka zacznie korzystać z nowych możliwości, młodzież i nauczycieli czekają jeszcze 2 wyjazdy (majowy i październikowy) na zasadach Programu Erasmus+ II edycja (są one finansowanie ze środków PO WER, stąd też można spotkać się z nazwą POWERVET dla tej mobilności). 30 uczniów z Technikum i 20 z Liceum Ogólnokształcącego (przełożony z października 2020 wyjazd w ramach programu PO WER) razem z 7 nauczycielami już 31 maja wyjedzie na 2 tygodnie do Grecji. Uczestnikom życzę wspaniałego pobytu, połączonego z nabywaniem wiedzy i umiejętności, a beneficjentom wyjazdu październikowego przypominam o szlifowaniu języka angielskiego. M.SZ.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski