Osiemdziesiątka bliska setki

Jubileusz 95-lecia Osiemdziesiątki, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Tu swój początek mają sochaczewskie rody rzemieślnicze

Szkolne jubileusze w latach minionych obchodzone były w różnoraki sposób. Czasami pomijano je milczeniem, ponieważ okoliczności zewnętrzne nie nastrajały do świętowania, czasami były to uroczystości trwające rok i zakończone wielką galą – tak jak w roku 2017, a czasami tradycyjnie jednodniowe. W tym roku ze względu na pandemię mogą zostać uczczone tylko teksami, które napiszą ludzie Osiemdziesiątki, osoby ze szkołą zaprzyjaźnione lub jej wychowankowie.

Historia wszystkiego zwykle zaczyna  się od pasji i chęci stworzenia czegoś nowego lub po prostu od pracowitości i zaangażowania ludzi. Tak było w przypadku tej szkoły. W roku 1926  Antoni Kosiński uznał, że terminowanie u majstrów to za mało, by nauczyć się zawodu, za mało, by wykształcić wystarczającą liczbę fachowców i stworzył Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową. Pierwszą tego typu placówkę w Sochaczewie, był jej kierownikiem, potem dyrektorem przez 26 lat, a szkoła nie tylko uczyła zawodu, umożliwiała też zdobycie ogólnej wiedzy. Jej pierwsi absolwenci dali początek rzemieślniczym rodom sochaczewskim.

Nawet wojna nie przerwała jej działalności, funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach, przeniesiono ją do  baraków przy ulicy Długiej, okupant pozwalał wyłącznie na naukę zawodu, ale w szkole uczono również przedmiotów ogólnokształcących.

W gronie nauczycieli, którzy z narażeniem życia prowadzili  nauczanie znaleźli się: Zofia Józefczyk, Jadwiga Górko, Bronisław Pasławski, Zofia Urbanowska, Jan i Zofia Zubikowie,  Teofila Malinowska oraz Alojzy Tkacz.

Po wojnie szkoła powoli zaczęła wznawiać swoją działalność, a w roku 1947 dekretem została powołana Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, która z roku na rok powiększała listę zawodów. Bardzo doskwierał jej brak własnej siedziby i warsztatów. W roku 1950 rozpoczęto budowę  nowej siedziby szkoły – wtedy przy ulicy 1 Maja i drodze prowadzącej do majątku Czerwonka, dziś to ulica Piłsudskiego 51. We wrześniu 1952 roku  w nowym gmachu rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Żeby zachęcić do nauki młodzież, nie tylko Sochaczewa, w 1953 roku otwarto internat.

Od 1955 roku, przez 18 lat funkcję dyrektora szkoły sprawował Michał Bardan,  człowiek który ma wyjątkowe zasługi dla Osiemdziesiątki. Stworzył system pracowni przedmiotowych i powołał do życia orkiestrę dętą, Technikum Mechaniczne, filię szkoły w Błoniu, w Teresinie. W 1966 odbyła się pierwsza matura.

Skąd ta Osiemdziesiątka?

Od 1 września 1955 roku szkoła  funkcjonowała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  W zarządzeniu nadającym nową nazwę, przydzielono jej numer ewidencyjny „80” i stąd ta Osiemdziesiątka.

Jako ciekawostki można odnotować następujące fakty:  w marcu 1958 roku z funduszy komitetu rodzicielskiego został kupiony pierwszy odbiornik telewizyjny, a pierwsze wspólne oglądanie telewizji odbyło się  27 marca. W 1966 roku kolejna zmiana nazwy – Zespół Szkół Zawodowych im. Generała Waltera – historia w różny sposób wkraczała w mury szkoły. W roku 1975 następna zmiana nazwy – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dyrektorem w tym czasie był Stanisław Danielewicz.

Jako ciekawostkę należy odnotować jeszcze następujący fakt. W 1977 roku powołano w szkole filię Zasadniczej Szkoły Górniczej w Zabrzu – filia funkcjonowała w Osiemdziesiątce do roku 1981, do stanu wojennego.

Jako pierwsza w powiecie ma dostęp do internetu

W 1989 roku został przeprowadzony konkurs na dyrektora, którym został Stanisław Kwiatkowski, funkcję tę pełnił do roku 2001. Podczas jego kadencji powstało Technikum Spawalnicze – 1993, uruchomiono Liceum Ogólnokształcące – 1991. W 1991 roku utworzono też pierwszą pracownię komputerową, po niej  następne. W 1997 jako pierwsza w powiecie otrzymała dostęp do internetu, a w 2001 roku  przemianowano ją na ZS CKP.  Zmiana wiązała się z reformą oświaty, wtedy właśnie wprowadzono  gimnazja i ich absolwenci rozpoczęli naukę w ZS CKP. Zlikwidowano warsztaty szkolne, w ich miejsce powstało Centrum Kształcenia Praktycznego. Dyrektorem ZS CKP został Michał Jędrzejewski, rozpoczęła się przebudowa i modernizacja szkoły w bardzo szerokim zakresie,  objęła wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację sali gimnastycznej, wymianę dachu, elewacji, szkoła otrzymała zupełnie nowy wygląd, przebudowano też Centrum Kształcenia Praktycznego. W roku 2008 stanowisko dyrektora objęła Julia Jakubowska, która jest dyrektorem do dziś – 27 lat jako dyrektor i wicedyrektor.

Programy unijne

W tym czasie szkoła realizowała i nadal realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym uczniowie mogli korzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, językowych, z wyjazdów zagranicznych.

 – Od 2019 roku realizujemy projekty unijne – mówi dyrektor Julia Jakubowska – Zawodowcy na Start, Power, Erasmus+, wojewódzki projekt Mazowsza, a także inne. W ramach programu Erasmus+ i programu Power Vet dla technikum zorganizowaliśmy wyjazd do Grecji w roku 2020 i 2021, a dla liceum w ramach programu Power w 2021. Otrzymaliśmy akredytację  na lata 2021/2027 w programie Nowy Erasmus. Wyjazdy stwarzają uczniom zupełnie nowe możliwości edukacyjne i cieszą się ogromnym powodzeniem.

– Tworzymy nowe kierunki kształcenia – mówi dyrektor Julia Jakubowska.  W naszej szkole kształci się 950  uczniów. Każdy nowy zawód wiąże się z doposażeniem szkoły w pomoce dydaktyczne, odpowiednie sale i sprzęt, dlatego też ważnym zadaniem dla nas jest dobre zorganizowanie pracowni dla tych właśnie zawodów. Utworzono lub zmodernizowano pracownie: budowlaną, elektryczną, komputerową, informatyczną. Powstały trzy mobilne pracownie informatyczne w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 2019.

Ośrodek egzaminacyjny

Dzięki nowym pracowniom szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym w wielu zawodach  i uczniowie na egzaminy zawodowe nie muszą  wyjeżdżać do innych szkół. To ważne, ponieważ przybywa w ZS CKP szkół, poza Technikum, Liceum Ogólnokształcącym i Branżową Szkołą Pierwszego Stopnia jest też Branżowa Szkoła II stopnia  i Liceum dla Dorosłych.  Warto nadmienić, że w szkole istnieje Stowarzyszenie Osiemdziesiątka, którego prezesem jest Maciej Wódka. Stowarzyszenie dodatkowo pozyskuje środki  na pomoce dydaktyczne i na doposażenie sal przedmiotowych.

Nowe zawody

ZS CKP systematycznie uzupełnia ofertę zawodów, pojawiają się nowe, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku: technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych, technik spedytor. W Szkole Branżowej I stopnia są to: magazynier logistyk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, mechanik pojazdów kolejowych,  operator urządzeń skrawających.

Szkołę w jej działaniach wspierają  firmy, zarówno te o zasięgu ogólnopolskim, jak również lokalne.  O patronaty dyrektor Jakubowska  zabiegała i zabiega, ponieważ dla uczniów oznaczają one możliwość odbywania praktyk zawodowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Osiemdziesiątka współpracuje  z Wojskową Akademią Techniczną,  z firmą Lotams, z WUZETM, DHL, z firmą ENERGOP, MFO i Schindler, a także ze Stowarzyszeniem Dźwigów, z Sarensem i innymi. Na liście jest 65 pracodawców i nie jest to lista zamknięta.

– Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych – mówi dyrektor J. Jakubowska – osiągamy wyniki wyższe niż w okręgu.  W roku 2016 technik logistyk uzyskał tytuł Mistrza Polski w rankingu Perspektyw dla techników. Według tego Rankingu Perspektyw z 2021 roku Technikum ZS CKP zostało sklasyfikowane  w województwie na 61 pozycji.

Sport i wolontariat

Szkoła może pochwalić się  bardzo aktywnymi wolontariuszami, którzy niosą pomoc potrzebującym, ich praca i zaangażowanie są doceniane  w konkursach ogólnopolskich takich jak „Ośmiu Wspaniałych”.  

Jeśli chodzi o sukcesy sportowe, Osiemdziesiątka zdobywała tytuły mistrza i wicemistrza powiatu w rozgrywkach sportowych, funkcjonuje w niej Szkolny Klub Uczniowski Osiemdziesiątka Rugby. Jej uczniowie są zawodnikami Rugby Club Orkan Sochaczew, uczestniczą w turniejach sportowych i zdobywają tytuły mistrzowskie. Szkolnych sportowców od 10 lat dopingują czilliderki, to jedyna taka grupa w powiecie, która  nadaje niezapomniany koloryt wydarzeniom sportowym.

 Właśnie rozpoczęła się budowa nowej sali gimnastycznej, to ogromne przedsięwzięcie, na tę salę szkoła czekała od lat.

Jubileusze – ZS CKP zbliża się do setki

W roku 2016/2017 Osiemdziesiątka świętowała jubileusz 90-lecia istnienia, obchody jubileuszu miały nietypowy charakter, ponieważ trwały rok, a złożyły się na nie różne działania: konkursy, zawody sportowe, przedsięwzięcia artystyczne. To wtedy Osiemdziesiątka otrzymała patrona, którym został Ignacy Włodzimierz Garbolewski. Wybór patrona podyktowany był historią szkoły, jej położeniem w sąsiedztwie Parku Garbolewskiego i na terenie jego dawnych posiadłości. Główne uroczystości związane z jubileuszem i nadaniem imienia odbyły się 3 czerwca 2017 roku.

– Ze względu na pandemię, nie organizujemy obchodów jubileuszowych w tym roku – mówi dyrektor Julia Jakubowska, a ponieważ do setki brakuje nam niespełna 5 lat, sądzimy że w 2026, nasza Stulatka będzie miała się wyśmienicie i kolejny jubileusz będziemy świętować, tak, jak na dostojną jubilatkę przystało. Dziś mamy 95 lat.

Grażyna Bolimowska-Gajda

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski