ZS CKP stawia na wszechstronny rozwój

ZS CKP stawia na wszechstronny rozwój zawodowy uczniów poprzez udział w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

Od nowego roku szkolnego uczniowie Garbolewskiego, dzięki aktywnej polityce oświatowej Starostwa Powiatowego,  mają możliwość wzięcia udziału w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do 450 uczniów kształcących się w technikach  w powiecie sochaczewskim. Największym beneficjentem jest technikum w ZS CKP, które może delegować do udziału w projekcie 158 uczniów do zadania nr 1 „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe”, 62 do zadania nr 2 „Szkolenia zawodowe dla uczniów”, 57 do zadania 5 „Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych” oraz 11 nauczycieli do zadania nr 6 „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej”. Projekt będzie realizowany od września 2021 roku do marca 2023 roku. W tym czasie uczniowie będą mogli wziąć udział min. w bardzo interesujących szkoleniach o różnorodnej tematyce, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań młodzieży – kurs obsługi programu 3D Studio Max, kurs programu Photoshop, kurs Programowanie serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, kurs Projektowanie terenów zielonych – to tylko kilka przykładów z bogatej oferty szkoleń. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele stworzą  kolejną innowację pedagogiczną, tym razem z zakresu mechaniki , która z pewnością wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć.

Garbolewski to szkoła z 95-letnią tradycją kształcenia zawodowego, czerpiąca ze swoich najlepszych doświadczeń z przeszłości, ale jednocześnie  śmiało wybiegająca w przyszłość ze swoją ofertą skierowaną do uczniów. Stąd udział placówki w różnorodnych projektach edukacyjnych (Zawodowcy na start, Erasmus +, PO WER, Zwolnieni z teorii, Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego) które są atrakcyjne dla uczniów i mają na celu podniesienie ich kwalifikacji w nieco inny sposób niż nauka w szkolnej ławie.

M.Sz.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski