2 lata współpracy Garbolewskiego i Wojskowej Akademii Technicznej

Dnia 26 listopada 2019 roku zostało podpisane w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował min. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. Niestety pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown spowodowały, że aktywna współpraca musiała ulec na pewien czas modyfikacjom, choć nie została całkowicie zawieszona. WAT umożliwił zainteresowanym uczniom udział w zajęciach zdalnych i konkursach, organizowanych przez uczelnię. W bieżącym roku szkolnym ZS CKP poczynił starania, żeby współpraca mogła być kontynuowana w większym zakresie, choć oczywiście musi się odbywać w nowych standardach. Zajęcia i spotkania, zamiast odbywać się w realu w szkolnych klasopracowniach, zostają przeniesione do świata wirtualnego. Pierwsze wykłady w tej nowej formule zostały przeprowadzone, z inicjatywy nauczycielek M. Buczek i A. Bargieł, 9 i 19 listopada 2021 roku. Uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa wzięli udział w wykładzie „Budownictwo betonowe w ujęciu praktycznym, czyli co robi inżynier w pracy”, zaprezentowanym przez panią mgr inż. Marlenę Niedziałek – asystenta dydaktycznego z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Katedry Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej, a uczniowie klasy 1et i 1bt pogłębiali swą wiedzę chemiczną na wykładzie „Pierwiastki chemiczne wokół nas” wygłoszonym przez pana dr inż. Marcina Harę z Zakładu Materiałów Wybuchowych. Taka forma zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chłonęli wiedzę, wykraczającą w znacznym stopniu poza podstawę programową dla szkoły ponadpodstawowej i nawet robili notatki, które zamierzają wykorzystać na lekcjach przedmiotowych.

M. Sz.

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski