Komunikat Dyrektora

                       Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół CKP z dn. 15 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 r. sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Zajęcia stacjonarne w szkole będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 2. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły  jest zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. To rozwiązanie zapewni  uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych ( w tym zajęcia rewalidacyjne).
 3. Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia (wg planu lekcji), wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo, praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W szkolnym CKZ odbywają się zajęcia w klasach:  1at (mechanik), 2at, 3atp, 3atg, 2bt, 3btg, 3btp, 1z (ślusarze), 1w (mechanicy), 2w (mechanicy ), 2s (monterzy), 3wg (monterzy), 3wp (ślusarze).
 4. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 5. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Dla uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor szkoły,  może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
 7. Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  maturalnego. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne.
 8. W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole stacjonarnie  zajęcia wspomagające.
 9. W szkole funkcjonuje  stacjonarnie świetlica, biblioteka, pracują  pedagodzy i psycholog, kadra kierownicza szkoły.
 10. Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do
  31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach –  3 dni robocze (3, 4, 5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski