Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego dba o bezpieczne praktyki swoich uczniów

W dniach 8 – 9 grudnia uczniowie klas 3btp (technik budownictwa) i 3etp (technik informatyk) wzięli udział w kursie online w ramach programu edukacyjnego Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT wraz z Partnerami, a beneficjentem młodzież szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Podczas zajęć uczestnikom została przekazana praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń, warunków szkodliwych w pracy, a także zagrożeń powodujących wypadki oraz sposobów przeciwdziałania im. Zajęcia miały także na celu rozbudzenie wyobraźni i pokazanie, że rutyna nie zawsze sprawdza się w pracy. Wykładowcy odnieśli się także do tego, jakie są zasady pracy zdalnej i przedstawili, jak powinna wyglądać prawidłowa umowa o praktykę, staż i pracę. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zajęcia były bardzo ciekawe. Wiele zagadnień ilustrowanych było poglądowymi filmikami i przykładami „wziętymi z życia”. Z całą pewnością uczestnicy zdobyli nowe wiadomości i usystematyzowali swą wiedzę wyniesioną z lekcji przedsiębiorczości czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy uczestnik kursu otrzymał certyfikat, potwierdzający jego ukończenie.

M.Sz.

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski