Własny biznes w Garbolewskim

Uczniowie czwartych klas Technikum w ZS CKP, choć dopiero za 4 miesiące ukończą szkołę mają już najwyraźniej pomysł na swoją ścieżkę kariery i całkiem konkretne plany na przyszłość. Po ogłoszeniu naboru na kurs Własny biznes w ramach projektu ”Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (w którym szkoła uczestniczy od września 2021 roku) okazało się, że zainteresowanie tym szkoleniem jest tak duże, że zamiast planowanej jednej grupy, dzięki staraniom pani dyrekcji szkoły, powstaną dwie, a i tak nie wszyscy zainteresowani będą mogli zdobyć wiedzę, jak zostać swoim własnym szefem. Po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z odgórnym regulaminem, powstał jeszcze dodatkowo szkolny regulamin naboru na kurs i dopiero na jego podstawie komisja rekrutacyjna wyłoniła uczniów, którzy poznają tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie będzie trwało 2 dni. Dla pierwszej grupy (uczniowie z klas 4at, 4bt i 4et – 23 osoby) odbywa się stacjonarnie w dniach 19 – 20 stycznia. Dla drugiej grupy (uczniowie z klas 4ct i 4dt – 24 osoby) odbędzie się w zależności od sytuacji epidemiologicznej w trybie stacjonarnym lub on-line w dniach 14 – 15 luty. Za program i przeprowadzenie zajęć jest odpowiedzialny Instytut Badawczo – Szkoleniowy z Olsztyna. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko zostaną zapoznani z zagadnieniami finansowymi i prawnymi niezbędnymi do otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także poznają aspekty związane z kreatywnym myśleniem, zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem i komunikacją z klientem. Zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na identyfikację grupy klienckiej i właściwe dotarcie do niej, a także strategie marketingowe. Podczas zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenie na bazie pomysłu na „własną firmę”, przygotują analizę SWOT i zaplanują działania marketingowe z wykorzystaniem elementów Marketingu MIX.

Program szkolenia został tak pomyślany, by zagadnienia, które będą zgłębiać kursanci, były przydatne także w codziennym życiu, nie tylko biznesowym. Stąd obok modułu odnoszącego się do prawa pracy, składek ubezpieczeniowych, wymagań rynku pracy, płynności finansowej, tworzenie reklam czy ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz właściwej prezentacji.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny VCC Select Competences. Zdany egzamin nada kwalifikacje, a uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie.

M. Sz.

Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski