SolidWorks w Garbolewskim

Od września 2021 roku ZS CKP uczestniczy w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014 – 2020. Dzięki temu projektowi uczniowie technikum mogli zdobyć wiedzę i nowe umiejętności na kursach Projektowanie terenów zielonych (we wrześniu 2021), Własny biznes (w styczniu i lutym 2022) i SolidWorks.         

Szkolenie SolidWorks dla 50 uczniów z klas 1- 4, kształcących się w zawodzie technik mechanik,odbyło się w dniach 21, 22 i 23 lutego.  SolidWorks to program komputerowego wspomagania konstrukcji przy modelowaniu 3D. Program pozwala na tworzenie elementów przestrzeni i przenoszenia ich na dokumentację technologiczną, czyli z rysunku przestrzennego tworzy rysunek płaski, zawierający niezbędne informacje do wykonania elementu.  Zajęcia odbywały się w 3 grupach (każda innego dnia). W ciągu 8 godzin uczestnicy poznawali zagadnienia teoretyczne i następnie stosowali je w praktyce, w myśl zasady, że najlepiej się uczyć poprzez działanie. 24 i 25 lutego tajniki programu SolidWorks zgłębiało 10 nauczycieli, którzy nauczają przedmiotów zawodowych. Dla nauczycieli szkolenie było przeprowadzone w wymiarze 16 godzin. Szkolenia odbywały się w formie hybrydowej. Do ich przeprowadzenia został wykorzystany sprzęt, zarówno pozyskany z projektu, jak i będący już wcześniej na wyposażeniu szkoły. Szkolenia prowadził pan Grzegorz Grzyb – specjalista z zakresu programu SolidWorks.

Odbyte szkolenia są integralną częścią innowacji pedagogicznej, która będzie realizowana w klasach technikum, kształcących w zawodzie technik mechanik. Będzie ona polegała min. na wykorzystaniu programu komputerowego SolidWorks na zajęciach lekcyjnych. Warto podkreślić, że ZS CKP otrzymał wsparcie eksperta, który w każdą środę będzie, przez 4 godziny, do dyspozycji uczniów i nauczycieli, tak by praca z programem była, jak najbardziej efektywna i przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania oraz uatrakcyjnienia lekcji.

M.SZ.

Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski