Kolejna pracownia w Garbolewskim z nowoczesnym sprzętem

Od 14 marca 2022 roku uczniowie i nauczyciele ZS CKP mają do dyspozycji nową pracownię do kształcenia zawodowego, która powstała w wyniku wprowadzenia w szkole innowacji pedagogicznej „Innowacyjne oprogramowanie we współczesnej mechanice”. Innowacja jest efektem zrealizowania zadania 5 „Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014 – 2020., w którym szkoła uczestniczy od bieżącego roku szkolnego, dzięki aktywnej polityce oświatowej Starostwa Powiatowego. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej jest ważnym elementem podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia atrakcyjności placówki w powiecie. Po uwzględnieniu potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy oraz zasięgnięciu opinii kadry pedagogicznej pani dyrektor Julia Jakubowska wskazała do objęcia innowacją pedagogiczną zawód technik mechanik. Nie oznacza to jednak, że zmodernizowana pracownia 327 będzie wykorzystywana tylko do nauczania przedmiotów mechanicznych. Ma ona służyć jako wsparcie nauczycielom przedmiotów zawodowych, ponieważ dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych umożliwi wykorzystanie nowych technologii w praktyce. Uczniowie Technikum poznają na zajęciach najnowsze zdobycze techniki, innowacyjne metody pracy i nowoczesne programy komputerowe. Do budynku szkolnego została doprowadzona sieć OSE – publiczna sieć telekomunikacyjna, dająca szkołom w Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Pracownia została wyposażona w 12 kompletnych jednostek komputerowych z ekranami o przekątnej 21 cali. W komputerach zainstalowano oprogramowanie AutoCAD (oprogramowanie do projektowania komputerowego (CAD), przy użyciu którego architekci, inżynierowie i specjaliści tworzą dokładne rysunki 2D i 3D), SolidWorks (program komputerowego wspomagania konstrukcji przy modelowaniu 3D), a także Norma (program do kosztorysowania w branży budowlanej). W przyszłości, pani dyrektor Julia Jakubowska i pan kierownik szkolenia praktycznego Maciej Wódka, planują doposażyć pracownię w drukarkę 3D oraz inne urządzenia sterowane komputerowo. Zaopatrzenie szkoły w tego typu sprzęt i narzędzia z pewnością uatrakcyjni proces nauczania, a także wyposaży uczniów w najnowsze i pożądane z punktu widzenia rynku pracy umiejętności.

M. Sz. Zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski