Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podaje do wiadomości terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM

 • 2 stycznia 2020
 • 3 stycznia 2020
 • 10 stycznia 2020
 • 4 maja 2020
 • 5 maja 2020
 • 6 maja 2020
 • 12 czerwca 2020
 • 23 czerwca 2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • 2 stycznia 2020
 • 3 stycznia 2020
 • 4 maja 2020
 • 5 maja 2020
 • 6 maja 2020
 • 12 czerwca 2020