Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podaje do wiadomości terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.

 • W Liceum Ogólnokształcącym, Technikum
 • 15 października 2021
 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 2 maja 2022
 • 4 maja 2022
 • 5 maja 2022
 • 6 maja 2022
 • 17 czerwca 2022
 • W Branżowej Szkole I stopnia
 • 15 października 2021
 • 12 listopada 2021
 • 7 stycznia 2022
 • 2 maja 2022
 • 6 maja 2022
 • 17 czerwca 2022