pdf
PDF

Wewnątrzszkolny harmonogram egzaminów pisemnych

Pobierz 
pdf
PDF

Wewnątrzszkolny harmonogram egzaminów praktycznych

Pobierz 
pdf
PDF

Plan wejść na egzaminy

Pobierz 
pdf
PDF

Wytyczne przeprowadzenia egzaminów

Pobierz 
pdf
PDF

Komunikat o pomocach do części pisemnej

Pobierz 
pdf
PDF

Komunikat o pomocach do części praktycznej

Pobierz