EWALUACJA W TECHNIKUM

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie informuje, że dnia 15 stycznia 2020 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w obszarach:

 • kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
 • szkołą wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • Rodzice są partnerami szkoły
pdf
PDF

Raport technikum

Pobierz 

EWALUACJA W LO DLA DOROSŁYCH

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie informuje, że dnia 15 stycznia 2020 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w obszarach:

 • procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
 • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
pdf
PDF

Raport LO dla dorosłych

Pobierz 

EWALUACJA W LO

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie informuje, że dnia 12 maja 2016 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w LO w obszarach:

 • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
pdf
PDF

Raport LO

Pobierz 

EWALUACJA W ZSZ

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie informuje, że dnia 12 maja 2016 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w ZSZ w obszarach:

 • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
pdf
PDF

Raport ZSZ

Pobierz