Programy realizowane z funduszy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

  • Po wer – program mobilności zagranicznej nr 2019-2-PMU-2120 pod nazwą Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom rozwoju regionów dla 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizowany będzie jesienią/wiosną 2020/21 roku
  • Erasmus+ – projekt nr 2019-1-pl01-ka102-063164 pod nazwą Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - program praktyk zawodowych dla 35. uczniów technikum w 4. zawodach: mechanik, budowlaniec, logistyk, informatyk – mobilność do Grecji realizowana w dniach 7- 18 października 2019 roku (praktyki, program kulturowy Grecji, wycieczki: Thesaloniki, Kalambaka wiszące klasztory Meteory)

Projekty unijne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

  • Zawodowcy na start (wrzesień 2017 – wrzesień 2019; wsparciem objętych 132 uczniów). Przede wszystkim płatne staże w firmach i zakładach na terenie powiatu sochaczewskiego i w Warszawie dla 86 uczniów w czterech zawodach: technik mechanik, technik budownictwa, technik, logistyk, technik informatyk (sfinansowany dojazd, odzież robocza). Ponadto w każdym zawodzie zajęcia specjalistyczne i kursy: spawania metodą 111, komputerowego wspomagania rysowania CAD dla mechaników i budowlańców, kurs programowania metodą CNC dla obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs wyceny nieruchomości, prawa budowlanego, kurs logistyczny magazynowy, obsługi wózków widłowych, zajęcia z grafiki komputerowej, programowania, szkolenia z zakresu obsługi turystycznej Blue Vendo i system TOM. Uczniowie wyjeżdżali na targi branżowe, do laboratoriów na wyższych uczelniach (WAT, WSGGW) oraz byli w PIAP-ie (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie – zajęcia z robotyki). Odbyły się cykle warsztatów z zakresu kształcenia różnych kompetencji, np. Inteligentne systemy zarządzania, Inteligencja emocjonalna, warsztaty biznesowe: Postaw na talenty, Budowanie i zarządzanie zespołem, Zarządzenie czasem. Szkoła została doposażona w sprzęt do pracowni zawodowych: mechanicznej, budowlanej, logistycznej, obsługi turystycznej, informatycznej (zestawy komputerowe z projektorem i ekranem w każdej z czterech sal oraz 15 komputerów)
  • Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego w okresie do października 2010 do czerwca 2013 roku (1042 uczestników) Zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, języka angielskiego, oraz przedmiotów zawodowych), zajęcia pozalekcyjne (z matematyki, z języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, przedsiębiorczości, informatyki). Uczniowie korzystali ze wsparcia psychologicznego w postaci warsztatów Akademia Liderów (warsztaty psychologiczno-pedagogiczne realizowane przez firmę BCRS z Warszawy z zakresu znajomości rynku pracy, odporności na stres, płci mózgu, asertywności), z kursu języka angielskiego realizowanego przez firmę Lang LTC Sp. z o.o. - Licencja na lepszą przyszłość (zajęcia językowe dla wybranej młodzieży wyselekcjonowanej po testach, prowadzone były w 5.-7. osobowych grupach z przygotowaniem do egzaminu i zdobycia certyfikatu językowego Cambridge ESOL. Pozyskano sprzęt i pomoce dydaktyczne, min. 6 telewizorów, 2 radiomagnetofony, 10 komputerów stacjonarnych, 2 skanery, podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały biurowe, artykuły papiernicze, notesy i długopisy dla wszystkich uczestników projektu
  • Absolwent szkoły zawodowej powiatu sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy (2009 – 2010; wsparciem objętych 384 uczniów). Zorganizowano dla uczniów technikum i zsz zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, języka angielskiego, oraz przedmiotów zawodowych), zajęcia pozalekcyjnych (z matematyki, z języka angielskiego, biologii, geografii, przedsiębiorczości, informatyki), warsztaty psychologiczne prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę psychologów. Pomoce dydaktyczne, min. dwie tablice interaktywne, dwa urządzenia wielofunkcyjne (drukarka + skaner). Ponadto podręczniki, zeszyty ćwiczeń, kalkulatory, tablice wzorów matematycznych, próbne arkusze maturalne, materiały biurowe
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy realizowany od października 2009 do lipca 2012 roku (75. uczestników). Projekt przewidywał realizację 9 zadań rozłożonych na 3 lata. Min. powstał film o szkole, promujący kształcenie zawodowe z prezentacją oferty edukacyjnej, odbył się kurs języka angielskiego zawodowego, powstał autorski program specjalizacji dla technikum Dźwignice i przenośniki, który przygotował uczniów do pracy na lokalnym rynku, powstała klasopracownia dla ślusarzy (15 stanowisk ślusarskich wyposażonych w stoły ślusarskie, komplety narzędzi pomocniczych i komplety narzędzi do obróbki ręcznej, biblioteczka ślusarza), odbył się kurs komputerowego wspomagania rysowania konstrukcji (25 uczniów technikum oraz 25 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej poznało podstawy tworzenia rysunku maszynowego przy użyciu oprogramowania Auto CAD) , 30. uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uzyskało uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii „B”, uprawnienia spawalnicze metodą 111 (grupa 30. ucz. zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz oraz technikum mechanicznego)