I PÓŁROCZE

dla klas maturalnych

01 września 2021 - 17 grudnia 2021

dla pozostałych klas

01 września 2021 - 28 stycznia 2022

II PÓŁROCZE

dla klas maturalnych

18 grudnia 2021 - 29 kwietnia 2022

dla pozostałych klas

29 stycznia 2022 - 24 czerwca 2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

dla klas maturalnych

29 kwietnia 2022

dla pozostałych klas

24 czerwca 2022

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

propozycja ocen dla klas maturalnych

do 3 grudnia 2021

rada śródroczna

20 grudnia 2021

propozycja ocen dla pozostałych klas

do 14 stycznia 2022

rada śródroczna

27 stycznia 2022

KLASYFIKACJA ROCZNA

propozycja ocen dla klas maturalnych

do 5 kwietnia 2022

rada klasyfikacyjna

25 kwietnia 2022

propozycja ocen dla pozostałych klas

do 2 czerwca 2022

rada klasyfikacyjna

20 czerwca 2022