I PÓŁROCZE

dla klas maturalnych

01 września 2020 - 11 grudnia 2020

dla pozostałych klas

01 września 2020 - 29 stycznia 2021

II PÓŁROCZE

dla klas maturalnych

12 grudnia 2020 - 30 kwietnia 2021

dla pozostałych klas

30 stycznia 2021 - 25 czerwca 2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

dla klas maturalnych

30 kwietnia 2021

dla pozostałych klas

25 czerwca 2021

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

propozycja ocen dla klas maturalnych

do 26 listopada 2020

rada śródroczna

10 grudnia 2020

propozycja ocen dla pozostałych klas

do 18 grudnia 2020

rada śródroczna

28 stycznia 2021

KLASYFIKACJA ROCZNA

propozycja ocen dla klas maturalnych

do 9 kwietnia 2021

rada klasyfikacyjna

26 kwietnia 2021

propozycja ocen dla pozostałych klas

do 07 czerwca 2021

rada klasyfikacyjna

21 czerwca 2021