• 6 września 2021 (poniedziałek) - Sprawy organizacyjne. Podstawowe dokumenty szkolne. Plan pracy szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Wybór Rad klasowych. RODO.

  • 9 września 2021 (środa) - Sprawy organizacyjne. Procedury i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Wybór Rad Rodziców. Wybór Rady Rodziców Szkoły - spotkanie. RODO

  • 4 listopada 2021 (czwartek) - Informacja o wynikach w nauce. Dzień otwarty.

  • 21 grudnia 2021 (wtorek) - Wyniki klasyfikacji za I półrocze dla klas maturalnych.

  • 28 stycznia 2022 (piątek) - Zebrania półroczne dla pozostałych.

  • 7 kwietnia 2022 (czwartek) - Propozycja ocen na koniec roku szkolnego w klasach maturalnych. Dzień otwarty dla pozostałych.

  • 31 maja 2022 (wtorek) - Propozycje ocen rocznych dla pozostałych klas.

Spotkania z rodzicami odbywać się będą o godz. 1600 lub 1700 według odrębnie planowanych harmonogramów.