• 10 września 2020 (czwartek) - Sprawy organizacyjne. Podstawowe dokumenty szkolne. Plan pracy szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Wybór Rad klasowych. RODO.

  • 16 września 2020 (środa) godz. 16:30, godz. 17:30, godz. 18:15 - Sprawy organizacyjne. Procedury i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Wybór Rad Rodziców. Wybór Rady Rodziców Szkoły - spotkanie. RODO. Powiatowy Budżet Obywatelski.

  • 6 listopada 2020 (piątek) - Informacja o wynikach w nauce. Dzień otwarty.

  • 15 grudnia 2020 (wtorek) - Wyniki klasyfikacji za I półrocze dla klas maturalnych.

  • 2 luty 2021 (wtorek) - Zebrania półroczne dla pozostałych.

  • 9 kwietnia 2021 (piątek) - Propozycja ocen na koniec roku szkolnego w klasach maturalnych. Dzień otwarty dla pozostałych.

  • 7 czerwca 2021 (poniedziałek) - Propozycje ocen rocznych dla pozostałych klas.

Spotkania z rodzicami odbywać się będą o godz. 1600 lub 1700 według odrębnie planowanych harmonogramów.