Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ramach uzyskanego grantu po raz kolejny organizować będziemy bezpłatne badanie diagnostyczne w ramach Integracji Sensorycznej i Metody Tomatisa dla dzieci z rejonu placówki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. W szczególności zapraszamy młodzież i dzieci, u których można zaobserwować takie problemy jak:

 • zaburzenia koncentracji i uwagi
 • trudności szkolne i fobie szkolne
 • dysfunkcje związane z motoryką
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • podwyższone napięcie
 • stany lękowe
 • kłopoty z orientacją przestrzenną
 • lateralizacja krzyżowa
 • niska samoocena
 • wady wymowy
 • zakłócenia językowe
 • zaburzenia afektywne
 • zakłócenia psychomotoryczne
 • trudności z nauką języków
 • trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • problemy w rodzinach adopcyjnych
 • zaburzenia emocjonalne
 • globalne zaburzenia rozwoju


Diagnozy będą odbywać się w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami:
www.sensorium.warszawa.pl
www.tomatis.warszawa.pl

SENSORIUM
ul. Mrówcza 33B
04-857 Warszawa