Kierownik gospodarczy

Zbigniew Kujawa

Sekretarz szkoły

Reneta Piotrowska

Specjalista

Jolanta Koterwa