Dyrektor

mgr inż. Julia Jakubowska

Wicedyrektor

mgr Anna Majcher

Wicedyrektor

mgr Lucyna Sobieraj

Kierownik szkolenia praktycznego d/s Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr inż. Maciej Wódka

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Ewa Janus