Przewodnicząca

Iwona Dymowska

Zastępca

Bianka Rębiejewska

Sekretarz

Dorota Spilaszek

Członek Zarządu

Tomasz Lalik

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na nr konta

27 9283 0006 0000 0127 2000 0010

Tytułem
imię i nazwisko dziecka, klasa

Dane do przelewu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew