Przewodniczący

Edward Bożewski

Zastępcy

Maksymilian Oleksicki
Mateusz Sobkowiak

Kronikarz

Wiktor Pawlak

Protokolant

Karolina Reszka

Grupa inicjatywna

Cezary Obrębski
Dawid Baczyński
Bartłomiej Szmidt
Mateusz Spilaszek
Patryk Dąbrowski
Wojciech Kubiak