1106px-Erasmus+_Logo.svg

Projekt nr 2019-1-pl01-ka102-063164 pod nazwą Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - program praktyk zawodowych dla 35. uczniów technikum w 4. zawodach: mechanik, budowlaniec, logistyk, informatyk – mobilność do Grecji realizowana w dniach 7- 18 października 2019 roku (praktyki, program kulturowy Grecji, wycieczki: Thesaloniki, Kalambaka wiszące klasztory Meteory)

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły do 6 września do godziny 10.00. Test kompetencji odbędzie się w piątek 6 września o godzinie 10.30 w salach 121, 120, 119. Uczniowie, którzy złożą formularze zgłoszeniowe obowiązkowo uczestniczą w teście, który jest integralną częścią procedury rekrutacyjnej.

pdf
PDF

Regulamin rekrutacji Erasmus+

Pobierz 
pdf
PDF

Instrukcja wypełniania formularza

Pobierz 
pdf
PDF

Formularz zgłoszeniowy dla osoby uczącej się

Pobierz 
pdf
PDF

Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta

Pobierz 

RELACJA

article
Artykuł

Erasmus w Garbolewskim – podsumowanie projektu

Otwórz 
article
Artykuł

Upowszechnianie rezultatów

Otwórz 

GALERIA