1106px-Erasmus+_Logo.svg

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły do 6 września do godziny 10.00. Test kompetencji odbędzie się w piątek 6 września o godzinie 10.30 w salach 121, 120, 119. Uczniowie, którzy złożą formularze zgłoszeniowe obowiązkowo uczestniczą w teście, który jest integralną częścią procedury rekrutacyjnej.

pdf
PDF

Regulamin rekrutacji Erasmus+

Pobierz 
pdf
PDF

Instrukcja wypełniania formularza

Pobierz 
pdf
PDF

Formularz zgłoszeniowy dla osoby uczącej się

Pobierz 
pdf
PDF

Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta

Pobierz