Szkoła Branżowa I stopnia kształci uczniów oraz młodocianych pracowników

UCZNIOWIE

Zawody, dla których zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego:

 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • ślusarz

MŁODOCIANI PRACOWNICY

Zawody, dla których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy:

 • magazynier-logistyk
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy
 • elektryk
 • elektronik
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik)
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • krawiec
 • cukiernik
 • piekarz
 • fryzjer
 • zegarmistrz
 • złotnik-jubiler

UWAGA

 • Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który podlega Kodeksowi pracy, czyli rygorom takim jak pracownik w zakładzie, tzn.: rodzic podpisuje z pracodawcą umowę o pracę na okres 36 miesięcy, młodociany swoją nieobecność usprawiedliwia zwolnieniem lekarskim na druku L-4, pracuje w wymiarze 30 lub 40 godzin tygodniowo (zależnie od wieku).

 • Pracodawca zwalnia pracownika młodocianego z zajęć praktycznych, żeby uzupełnił naukę przedmiotów ogólnokształcących w szkole.

 • Dni wolne w szkole nie są dniami wolnymi dla pracownika młodocianego.

 • Młodociany pracownik odbywa miesięczne kursy zawodowe w ośrodkach dokształcających (jeden kurs w każdym roku nauki) - poza kierunkiem mechanicznym i fryzjerskim, dla którego kurs prowadzony jest na terenie szkoły. Kursy są prowadzone dla większości zawodów na terenie woj. mazowieckiego, np. w Gostyninie. Natomiast niszowe zawody, tj. krawiec mogą się odbywać na terenie całej Polski. Uczestnik kursu dojeżdża do ośrodka na koszt własny. Ponosi także koszty pobytu: 150 zł za internat, posiłki ok. 15 zł dziennie x 20 dni. W weekend młodociany pracownik wraca do domu. Z wyjątkiem odległych miejscowości, poza województwem.