Dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.12). 

W roku szkolnym 2020/2021 również dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12)

KWALIFIKACJA

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ukończenie nauki w zawodzie technika pojazdów samochodowych umożliwia między innymi podjęcie zatrudnienia w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Do zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych należy:

  • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
  • ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
  • kontrolowanie jakości wykonanych napraw
  • prowadzenie usług motoryzacyjnych
  • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych``

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Pozwoli to na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Otwiera możliwość zdobycia tytułu technika pojazdów samochodowych w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.